Kaolinlera
Kaolin är en lera som bildas genom nedbrytning av  en fältspatrik och järnfattig granit. Fyndigheten i Billinge bildades för flera hundra miljoner år sedan då det nuvarande Skåne hade en position vid ekvatorn. Under dessa tropiska förhållanden vittrade graniten sönder och fältpspaten omvandlades till lermineralet kaolinit.

Kaolinlerans huvudsakliga användningsområde är att, efter förädling, användas inom pappersindustrin. Det är helt enkelt kaolin som gör papper vita. Kaoliun används även inom keramisk industri, för produktion av plast, färg, gummi och cement.

Det finns ännu ingen produktion av kaolin i Norden, utan hela behovet täcks genom import.