2018-05-22
Kallelse till årsstämma i Svenska Kaolin AB (publ)
Aktieägarna i Svenska Kaolin AB (publ) (?Bolaget?), org. nr. 556513-5877, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 klockan 10.00 Norrtullsgatan 6, Stockholm
Kallelse till årsstämma i Svenska Kaolin AB (publ)

Aktieägarna i Svenska Kaolin AB (publ) (?Bolaget?), org. nr. 556513-5877, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 klockan 10.00 Norrtullsgatan 6, Stockholm

Kallelse 2018
Ladda hem pdf

Fullmakt 2018
Ladda hem pdf

Årsredovisning 2017
Ladda hem pdf