Aktien
Aktiekapitalet i Svenska Kaolin AB uppgår till 500.000 kronor, fördelat på 19.871.043 aktier.

Svenska Kaolin hade vid senaste årsskiftet cirka 1950 aktieägare.

Största ägare i Svenska Kaolin är Tricorona AB, som äger cirka 56% av aktierna.

I ett pressmeddelande den 19 maj 2003 informerades om att vid bolagsstämman den 16 maj fattade beslut om, att bolaget söker avnotering från handelsplatsen Nordic Growth Market Equity (NGM-listan) från den 31 juli 2003.

För närvarande finns det ingen organiserad handel i Svenska Kaolin aktien.